Thế nào là Backlinks ? và cách nhận Backlinks hiệu quả

Liên kết trên các trang web khác ngoài trang của bạn quay lại một trang trên trang web của bạn. Liên kết ngược cũng được gọi là liên kết trong nước vì chúng thể hiện lưu lượng truy cập đến trang web của bạn từ một nơi khác. Chất lượng và số lượng liên kết ngược của bạn có thể giúp bạn xếp hạng cao hơn trong các công cụ tìm kiếm như Google và Bing. Điều này là do các liên kết ngược của bạn được coi là một chỉ số về mức độ phổ biến của trang web của bạn với […]